• Київ, вул. Антоновича, 51
  • +34622276728
  • Київ, вул. Антоновича, 51
  • +34622276728

Мета і ціль

  • Мета і ціль

зміцнення поваги світової спільноти до громадян України, правовий захист шляхом всебічної підтримки громадян України та членів Організації, які знаходяться за кордоном, не залежно від їхнього міграційно-правового статусу. Сприяння збереженню історичних традицій та поширенню національно-культурних цінностей українського народу, зміцнення зв’язків між поколіннями, розширенню суспільної підтримки зовнішньої політики України, захисту законних прав та інтересів громадян та членів Організації.

▪ організація заходів (форуми, конференції, семінари, тощо) з підвищення правової обізнаності законодавчої бази (туристичного, міграційного, трудового законодавства) території перебування, громадян України та членів Організації;
▪ створення та розвиток інформаційно-новинних ресурсів (веб-сайти, блоги, інтернет видання тощо ) для виконання мети та завдань громадської організації;
▪ розвиток та зміцнення міжнародних зв’язків із організаціями інших країн з метою виконання мети та завдань громадської організації;
▪ участь у суспільно-політичній діяльності згідно з чинним законодавством;
▪ сприяння розбудові правового громадянського суспільства;
▪ запобігання та протидія корупції в публічних і приватних сферах суспільних відносин;
▪ участь у здійсненні громадського контролю за діяльністю посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування;
▪ брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;
▪ брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації;
▪ брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації;
▪ брати участь в консультаціях, що проводяться органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, щодо проектів нормативно-правових актів, які стосуються правового статусу Організації, її фінансування та діяльності;
▪ проведення заходів, спрямованих на зміцнення фізичного та морально-психологічного здоров’я членів Організації та громадян України, підвищення їх соціальної активності;
▪ здійснення громадської та культурної діяльності, проведення масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, турнірів, просвітницьких та інших заходів спільного дозвілля);
▪ створення відокремлених підрозділів, заснування товариств та підприємств, засобів масової інформації та сприяння їх діяльності з метою досягнення цілей, визначених Статутом;
▪ сприяння у формуванні громадянської та політичної свідомості суспільства на основі національних інтересів та загальнолюдських цінностей;
▪ систематичне проведення заходів, спрямованих на реалізацію і захист законних прав та інтересів членів Організації та громадян України;
▪ участь у міжнародних, закордонних та українських виставках, конференціях, семінарах з метою виконання завдань Організації;
▪ створення практичних механізмів для соціального, медичного та правового захисту громадян та членів Організації;
▪ організація, проведення та надання організаційної підтримки при проведенні: спортивних масових заходів, туристичних, реабілітаційних та заходів організації суспільно-культурного дозвілля.